Hans van Dijk

We kregen het droevige bericht dat

Hans van Dijk

op 64 jarige leeftijd is overleden.

Veel te snel, veel te vroeg !
Hans, je had een groot RTC hart.
 Je was naast actief tennisser ook erg betrokken bij de organisatie.

Oud voorzitter, weekverantwoordelijke bij de barcommissie, jeugd commissie, de nieuwjaarswandeling, de activiteiten commissie van weleer, de bouwcommissie en nog meer…..

We willen je bedanken voor je inzet en wensen Karin en directe familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.