Kan weer getennist worden....

Banen weer open

Door de vrieskou waren de banen onbespeelbaar. Vanaf nu zijn ze weer toegankelijk en de netten staan weer hoog.
Nu even niet