Bardiensten Poetsdiensten Keukendiensten Groendiensten

In 2024 wat betreft de verplichte bardiensten.

Vanaf Vrijdag 15 maart om 18.00 uur kun je je jaarlijkse diensten weer invullen. Plan je bar-, keuken-, poets- of groendiensten in zodat je totaal 6 punten behaalt. De meeste diensten leveren 2 punten op, alleen de late bar/keukendienst van 22:00 tot 2:00 uur levert 3 punten op. Bij het inschrijven geeft het systeem aan of je voldoende punten hebt ingevuld.
Zoals bekend zijn commissieleden, jeugdleden en leden vanaf de leeftijd van 70 jaar vrijgesteld van bardienst.  

Inschrijven voor een dienst gaat via:

Mijn.KNLTB.Club

via mijn.knltb.club (dit zo intypen,  zonder www. of .nl erachter). Vervolgens zoeken op T.C. Rijsbergse en inloggen met je bondsnummer en wachtwoord.

Eenmaal ingelogd krijg je een overzicht van het aantal punten wat zij dit seizoen dienen te halen en al hebben gehaald. Achter een open dienst kunnen de leden via de ‘Detail’ knop zichzelf inplannen voor de dienst.

ClubApp
Als je bent ingelogd in de ClubApp kun je via Club > Dienstenplanner zowel de open als de toegewezen diensten van jouw vereniging inzien. Door op een open dienst te klikken, krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor de dienst.

Info link KNLTB   

https://support.knltb.club/support/solutions/articles/77000361563-hoe-kunnen-leden-zichzelf-inplannen-voor-een-bardienst

Leden die geen inlogcode hebben voor de club app of deze kwijt zijn, kunnen een mail sturen naar leden@rijsbergsetennisclub.nl.  Er zal dan z.s.m. een nieuwe code toegestuurd worden naar het email adres wat bij ons in het ledenbestand gekend is. Ook kan er gekozen worden voor de optie wachtwoord vergeten.

Ieder lid boven de 18 jaar dient uiterlijk 1 mei tenminste zijn/haar 6 barpunten verzameld te hebben, anders wordt je pasje geblokkeerd en mag je niet meer tennissen.
Dit geldt voor alle seniorleden tot 70 jaar. De boete per niet verrichte dienst is € 35,- voor een 2-punten dienst en € 47,50 voor een 3-punten dienst.
Leden die om wat voor reden dan ook hun dienst niet kunnen draaien, moeten zelf voor vervanging zorgen en moeten dat doorgeven aan de beheerder van de bardiensten, Marieke Hanegraaf, die de wijziging vervolgens doorgeeft aan de weekverantwoordelijke.
Ook kan men een beroep doen op de Schoofplakpoolers die zich hebben aangemeld om tegen betaling bardiensten over te nemen (€ 25 voor een 2-puntendienst, € 37,50 voor een 3-punten dienst). Hun namen en telefoonnummers vind je terug in ‘t Schoofplak en op de RTC site of je kunt informeren bij de weekverantwoordelijke . Deze laatste controleert of diensten ook daadwerkelijk worden verricht. Is dit niet het geval, dan wordt dit gemeld aan de penningmeester die vervolgens bovengenoemde boete oplegt.

Let op: Omdat op voorhand niet altijd duidelijk is op welke competitiedata er teams thuis spelen en omdat er weleens wijzigingen in de jaarkalender plaatsvinden, heeft de barcommissie het recht om reeds ingeplande bardiensten te laten vervallen. Dit moet uiterlijk 2 weken van tevoren doorgegeven worden aan het betreffende lid. De plicht tot bardienst vervalt daarmee niet en er zal in goed overleg met de planner van de bardiensten een nieuwe dienst ingepland moeten worden.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)  Iedere vrijwilliger die bardienst draait wordt volgens de Drank- en Horecawet geacht een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken te volgen.
Dit IVA-certificaat kun je halen met behulp van een online cursus die slechts 20 minuten tijd in beslag neemt (https://www.nocnsf.nl/iva). Na afloop krijg je per email een certificaat op naam opgestuurd. Als je bij ‘Email-adres barverantwoordelijke’ het volgende email-adres invult, dan komt een kopie van het certificaat ook automatisch bij RTC terecht: bar @ rijsbergsetennisclub.nl Bij naam barverantwoordelijke vul je in: RTC.
Bij de bar staat een map waarin alle certificaten worden bijgehouden (dit is verplicht).
Heb je dit vorig jaar al een certificaat behaald dan hoef je dit uiteraard niet opnieuw te doen. Heb je elders al een IVA certificaat, behaald, dan is het ook niet noodzakelijk om de test opnieuw te maken. Mail dan je certificaat naar bar @ rijsbergsetennisclub.nl of doe een kopie in de map in ‘t Schoofplak.  

Openingstijden

Op werkdagen is ‘t Schoofplak in principe geopend vanaf 19.00 uur, tenzij er georganiseerde activiteiten plaatsvinden.
Tijdens competitiedagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) en toernooidagen is ‘t Schoofplak om 18:30 uur open.  
Op zaterdagen en zondagen als er geen competitie/ toernooi is, is ‘t Schoofplak alleen geopend, mits er voldoende vrijwilligers zijn. Dit geldt voor de periode van 1 april tot 1 november. In de wintermaanden kunnen leden die van de kantine gebruik maken het sleuteletui afhalen bij de maandverantwoordelijke.    

Tot slot:   

  • ‘t Schoofplak is erg belangrijk voor onze vereniging.
  • Ga zorgvuldig om – in de brede zin van het woord – met de bardiensten d.w.z. ben aanwezig als je gepland staat.
  • Het uitgangspunt van de verplichte bardienst is: vele handen maken licht werk en houden de contributie laag.
  • De barcommissie houdt zich het recht voor om bepaalde bardiensttijden vooraf in te plannen dan wel nader te regelen, als de omstandigheden dat vereisen.
  • Wettelijk is het verboden om kinderen toe te laten achter de bar of in de keuken.
  • Aan personen onder 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt.
  • Voor gevolgen, voortvloeiend uit drankgebruik/misbruik van Schoofplak-bezoekers is de Rijsbergse Tennis Club op generlei wijze aansprakelijk te stellen.
  • In het tennispark mag alleen gerookt worden op de aangewezen rookplek.

Marieke Hanegraaf