Leden administratie

Contactpersoon : Marjon Bock
Nieuwe Akker 1
4891 NV Rijsbergen

GSM: 06 – 2820 3647
Mail : leden @ rijsbergsetennisclub.nl

Aanmelden, afmelden, mutaties...

Aan-, afmeldingen dienen ten allen tijde via de ledenadministratie te verlopen en wel schriftelijk.

Inschrijven, mutaties of afmeldingen kunnen direct via deze site.

Leden
±
Banen
Jeugdleden
±
RTC