Toezicht houder RTC -Park

Toezichthouder voor het RTC-Park is Frenk Ziekemeijjer.

Frenk is het aanspreekpunt voor wat er moet gebeuren,  hij registreert en in overleg met het bestuur en commissies de zaken opstart en coördineert.

De plantsoenen moeten er goed verzorgd uitzien en iets wat er niet hoort, moet worden verwijderd.
De tennisvelden en toebehoren moeten in goede conditie zijn.
Noodzakelijke reparatie aan ’t Schoofplak registreren, zodat we overzicht hebben.
Aanpassingen in overleg met de bouwcommissies en de gemeente.
Nutsvoorzieningen, gas, water en electra, meterstanden registreren/doorgeven, 
als de verlichting stuk is contact opnemen met de gemeente.

Frenk is te bereiken op 06- 54 626 641 of via email  coccinel @ home. nl