Padel

Introductie
padel RTC

Voortgang bouw

Als je het park oprijdt, zie je in een oogopslag dat de realisatie is begonnen. De haag is verwijderd, het grondwerk voor het uitgraven van de fundering is voltooid, en de grond die hieruit is gekomen, ligt op een hoge berg te wachten om te worden gebruikt bij het egaliseren van het toekomstige F-veld van VVR.

Er zijn twee hoofdaannemers betrokken:

  • Finovi voor het aanleggen van de banen.
  • Krinkels voor het renoveren van het F-veld.

Beide aannemers hebben Huijbregts ingeschakeld als onderaannemer voor het grondwerk, wat gunstig is vanwege de overlappende taken.

De aannemers, gemeente, VVR en wij hebben elke vier weken een overleg om de stand van zaken door te nemen en eventuele problemen aan te pakken. De actuele plannen voor de banen zijn te vinden in de onderstaande planning.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we dit toevoegen aan de website.

Padel clinic

Als eerste activiteit organiseren we voor onze leden (16+) padel kennismaking clinics bij UTPV (Ulvenhout). Voor een kleine bijdrage van 5 euro heb je de mogelijkheid om de basisvaardigheden en de regels van padel te leren. Wij regelen de rackets, ballen en een drankje na afloop.

Doe je mee?  Vul het formulier in via deze link.


Deelname is op volgorde van inschrijven. Mocht je per ongeluk een dag selecteren dat we vol zitten, dan zullen we proberen je op een andere beschikbare dag in te plannen. Als we helemaal vol zitten, dan kijken we of we op een later tijdstip extra clinics kunnen aanbieden.

Opening

Zodra de twee padelbanen gereed zijn, zullen wij deze feestelijk binnen de vereniging openen. De oplevering staat gepland in de derde week van augustus, dus hebben wij 24 augustus (onder voorbehoud) gereserveerd voor de opening. We zullen dit combineren met leuke sportieve activiteiten. Noteer deze datum in je agenda en we houden jullie op de hoogte.

Competitie

Natuurlijk gaan we binnen RTC zo snel mogelijk competitie aanbieden aan de leden, maar het najaar is nog net te vroeg. Daarnaast moeten we ook nog onderzoeken op welke dagen we competitie gaan spelen en met hoeveel teams, zodat er een gezonde balans is tussen competitie en vrij padellen.

Omdat er dit najaar nog geen competitie is, willen we deze periode gebruiken om alle leden de mogelijkheid te bieden padel te ontdekken door middel van een leuk introductietoernooi. Meer informatie hierover volgt later.

LESSEN

Bij RTC krijgen jullie ook de mogelijkheid om padelles te volgen. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de beschikbaarheid, aangezien we slechts over twee banen beschikken en er een goede balans moet zijn tussen vrij padellen, competitie en lessen.

We verwachten veel interesse vanuit de leden en om te zorgen dat iedereen de kans krijgt om te lessen zullen we in eerste instantie een kortere periode van lessen aanbieden. Afhankelijk van de behoefte kunnen we deze later weer verlengen.

Lidmaatschap

Een lidmaatschap bij RTC omvat zowel padel als tennis, wat betekent dat elk lid kan deelnemen aan beide sporten, afhankelijk van waar je zin in hebt. We zullen de komende periode nauwlettend de groei van het ledenbestand volgen, aangezien we willen voorkomen dat er onvoldoende ruimte is voor leden om te padellen. Als padel een te groot succes blijkt te zijn en we een overvloed aan padelspelers hebben, kunnen we overwegen om tijdelijk een ledenstop in te voeren. Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde, dus iedereen kan nog lid worden. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan in via de volgende link.  

Meet & Play

De padelbanen zijn aangelegd om onze leden de mogelijkheid te bieden om te padellen. Echter, tijdens daluren, wanneer onze leden niet spelen, willen we de banen ook openstellen voor niet-leden van RTC. Dit zal extra inkomsten genereren voor onze club en kan mogelijk ook helpen om nieuwe leden aan te trekken.

Uiteraard hebben onze eigen leden voorrang en zullen de banen alleen beschikbaar worden gesteld aan niet-leden wanneer ze niet in gebruik zijn door RTC-leden.

Het boeken gaat via de Meet & Play-app op je mobiel en wordt volledig ondersteund door de KNLTB.

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact met ons opnemen
via het e-mailadres:   padel @ rijsbergsetennisclub.nl