2024

Tarieven RTC

Incasso, contributie, lesgeld,....

Incasso contributie, lesgeld, jeugdkamp, competitiegelden, enz. Bij aanmelding voor een betaalde activiteit zal de penningmeester zorgen voor de incasso van de daarvoor geldende kosten. We hebben de ervaring dat de incasso niet altijd 100% goed verloopt. Wij doen ons best om foute of niet gelukte incasso’s zo veel mogelijk te beperken, temeer omdat dit altijd onnodig voor extra werk zorgt. In die gevallen dat het toch niet lukt, zal de penningmeester een verzoek doen om het bedrag zelf over te maken. We vertrouwen in dergelijke gevallen op een vlotte mede- c.q. samenwerking.

Info

Penningmeester Elly Vriends

penningmeester @ rijsbergsetennisclub.nl

 

Senioren > 24jaar€ 135,- / 12 maanden
Jong volwassen  – Vanaf het kalenderjaar dat een lid 18 jaar wordt t/m 23 jaar € 80,- / 12 maanden

Competitie lid –  
Is lid van een andere vereniging en speelt bij ons competitie
Is lid van RTC tijdens de competitiemaanden

 € 35,-
Jeugd  zonder All-in 
Leeftijd 12 – 17 jaar

€  75,- / 12 maanden

Jeugd 4 en 5 jarigen – KNLTB club junior (met training) 
Incasso via YourTennis
€  250,- / 12 maanden
Jeugd 6 en 11 jarigen – KNLTB club junior (met training) 
Incasso via YourTennis
€  380,- / 12 maanden
Jeugd vanaf 12 jaar – KNLTB club junior (met training) 
Incasso via YourTennis
€  380,- / 12 maanden
Gratis lid – als je dit jaar niet tennist en wel lid blijft en ook verdiensten hebt voor RTC; bv commissielid of competitiehap makengratis
Rustend lid – als je dit jaar niet tennist en toch lid blijft.€   20,- / 12 maanden
Zomer challenge junior 
– Neemt voor de eerste keer deel aan de zomer challenge, leeftijd 4 t/m 17,  2 trainingen, lid van juni t/m september; eind toernooi
€   25,00

Zomer challenge senior
– Neemt voor de eerste keer deel aan de zomer challenge leeftijd >  17, 2 trainingen, lid van juni t/m september; eind toernooi

€   35,00
Zomerlid junior
-Heeft eerder aan de zomer challenge meegedaan, leeftijd 4 t/m 17,  lid van juni t/m september
€   30,00
Zomerlid Senior
-Heeft eerder aan de zomer challenge meegedaan, leeftijd >17,  lid van juni t/m september
€ 60,00
  
Boete bij niet vervullen bardiensten ( per dienst)

€ 35,- voor een 2-punten dienst en

€ 47,50 voor een 3-punten dienst

Entree geld nieuwe leden€   10,-
Bijdrage competitie Senioren, per competitie€   19,-
Bijdrage competitie jeugd (als er geen sprake is van een all-in pakket)€ 17,50

Afmeldingen dienen bij de ledenadministratie te worden ingediend vóór 1 januari van het nieuwe jaar. Als je je afmeldt tussen 1 januari en 1 april dan worden er  € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Na 1 april is de volledige contributie verschuldigd.

€20,-

Training / Tennislessen

 

Duur /
17-lessen

Senioren

Jeugd

4 personen 50 minuten € 220,- € 175,-
2 personen 30 minuten € 220, € 175,-
1 persoon 30 minuten € 440,-  

Bij meer of minder personen worden de lestijden 10 min langer of korter voor dezelfde prijs.

Kinderen met het All-in pakket betalen per trainingsblok € 190,-. Dit bedrag is inclusief lidmaatschap, training en competitie