Hoi , ik ben Lisette.

Iets gebeurd wat je even aan me kwijt wil…… Even stress of geen zin in tennis en wil je er over praten…… Zit je met iets, maar wil je dit niet met iedereen delen….   

Laat mij het weten en ik help je graag !!
Ik ben er voor jou !

Vertrouwenspersoon

Mail naar

vertrouwenspersoon @ rijsbergesetennisclub.nl, Appen of bellen mag natuurlijk ook.

Vertrouwens persoon RTC

Iedereen wil graag op een respectvolle manier worden behandeld. Jij ook…..

Bij RTC moet iedereen zich thuis en veilig kunnen voelen. Dit geldt ook voor jou.

Heb je problemen omdat je binnen je team niet fijn voelt? Heb je het gevoel dat je wordt buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer die je zelf niet met hem durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Of wil je je een verhaal kwijt?

Ongewenste intimiteiten, pesten, agressie, discriminatie en ander ongewenst gedrag kunnen je gevoel van veiligheid bedreigen en moeten daarom meteen aangepakt worden. Om deze redenen is er een vertrouwenspersoon.

Wie kan er bij een de vertrouwenspersoon terecht?

Je kunt met je probleem of klacht bij de vertrouwenspersoon terecht als je lid bentvan of vrijwilliger bent bij RTC.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar je. Er wordt praktische en emotionele ondersteuning geboden. Samen met jou zoekt de vertrouwenspersoon naar de beste oplossing, zodat jij je weer thuis en veilig kunt voelen binnen RTC en plezier kunt beleven aan het spelen van tennis. De inzet van een vertrouwenspersoon is erop gericht dat jij als slachtoffer in je kracht wordt gezet om het probleem zoveel mogelijk zelf aan te pakken. De vertrouwenspersoon draagt er op deze manier aan bij dat een persoon wordt bejegend en behandeld zoals hij/zij dit graag wil en helpt hem/haar om dit op een goede manier duidelijk te maken. Samen, want de vertrouwenspersoon overlegt eerst met jou welke actie ondernomen kan worden om het probleem op te lossen. De vertrouwenspersoon doet dus niets zonder dat jij ervan afweet.

Jij bepaalt het tempo, de werkwijze en de aard van de actie.

Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Hij/zij zal dus niet het probleem of de klacht onderzoeken of overnemen, maar jou als slachtoffer ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon zal het probleem serieus behandelen en geen oordeel geven over het probleem. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen gaan via de voorzitter van de vereniging.

Vertrouwelijk

De vertrouwenspersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding.  De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van het hoofdbestuur. In overleg met jou kan de vertrouwenspersoon jouw verhaal open of geanonimiseerd bespreken met de jeugdvoorzitter van de vereniging of je team. Daarbij is het wel belangrijk om te weten dat de vertrouwenspersoon een meldingsplicht heeft wanneer haar strafbare feiten/handelingen medegedeeld worden.

Registratie

De vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks verslag uit van zijn/haar werkzaamheden (aantal meldingen en aard hiervan, eventuele ondernomen acties) aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.

Voor RTC is Lisette v.d. Made onze vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via: vertrouwenspersoon @ rijsbergsetennisclub.nl