Bardiensten

Vanaf vrijdag 13 maart om 18.00 uur kan je diensten invullen, plan je bar-, keuken-, poets- of groendiensten in zodat dat je 6 punten behaalt. Punten kunnen verkregen worden door in te schrijven voor een dienst: Bar/Poets/Keuken/Groen dienst =2 punten en Late Bar/Keukendienst (22:00 tot einde) = 3 punten

 

(Van 22:00 tot 2:00 uur. Na 2:00 uur kan men eventueel zelf doorgaan, of de sleutel aan een aanwezig lid doorgeven).
Inschrijven voor een dienst gaat via:
  • mijn.knltb.club (dit zo intypen, zonder www. of .nl erachter). Vervolgens zoeken op T.C. Rijsbergse en inloggen met je bondsnummer en wachtwoord.
  • de KNLTB club app. In de club app kun je onderaan de dienstenplanner zien en je inschrijven voor diensten.
Alles valt nog rustig na te lezen via deze instructie: https://knltbclub.help/nl/articles/18181-hoe-kunnen-leden-zichzelf-inplannen-voor-een-bardienst.
Onze vereniging heeft dus de mogelijkheden Clupapp en mijn.knltb.club.

 

Leden die geen inlogcode hebben,, hun wachtwoord zijn vergeten of deze kwijt zijn,  voor de club app of  mijn.knltb.club,  kunnen met hun KNLTB nr op  https://mijn.knltb.club een nieuw wachtwoord aanvragen.
Er zal dan z.s.m. een nieuwe code toegestuurd worden naar het email adres wat gekent is bij de ledenadministratie/knltb.
In 2020 gaan we op de ingeslagen weg voort wat betreft de verplichte bar- en poetsdiensten. Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst de (beperkte) mogelijkheid om groendiensten te draaien. Bardiensten worden via de online site van RTC ingevuld. Ieder lid boven de 18 jaar dient uiterlijk 1 april tenminste zijn/haar 6 barpunten verzameld te hebben, anders wordt je pasje geblokkeerd en mag je niet meer tennissen.
 
Dit geldt voor alle seniorleden tot 70 jaar. De boete per niet verrichte dienst is
€ 35,- voor een 2-punten dienst en € 47,50 voor een 3-punten dienst. Leden die om wat voor reden dan ook hun dienst niet kunnen draaien, moeten zelf ruilen met een ander en moeten dat doorgeven aan de beheerder van de bardiensten, Marieke Hanegraaf, die de wijziging vervolgens doorgeeft aan de weekverantwoordelijke. Ook kan men een beroep doen op de Schoofplakpoolers die zich hebben aangemeld om tegen betaling bardiensten over te nemen (€ 25 voor een 2-puntendienst, € 37,50 voor een 3-punten dienst). Hun namen en telefoonnummers vind je terug in ‘t Schoofplak en op de RTC site, of je kunt informeren bij de weekverantwoordelijke. Deze laatste controleert of diensten ook daadwerkelijk worden verricht. Is dit niet het geval, dan wordt dit gemeld aan de penningmeester die vervolgens bovengenoemde boete oplegt.
 
Let op: Omdat op voorhand niet altijd duidelijk is op welke competitiedata er teams thuis spelen en omdat er weleens wijzigingen in de jaarkalender plaatsvinden, heeft de barcommissie het recht om reeds ingeplande bardiensten te laten vervallen. Dit moet uiterlijk 2 weken van tevoren doorgegeven worden aan het betreffende lid. De plicht tot bardienst vervalt daarmee niet en er zal in goed overleg met de planner van de bardiensten een nieuwe dienst ingepland moeten worden.
Als een bardienst om wat voor reden dan ook komt te vervallen en dat was niet minimaal 2 weken van tevoren bekendgemaakt, dan hoeft geen vervangende dienst meer ingepland te worden (dus bij regen, of op het laatste moment afblazen van een evenement).
 
Iedere vrijwilliger die bardienst draait wordt volgens de Drank- en Horecawet geacht een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken te volgen.
Dit IVA-certificaat kun je halen met behulp van een online cursus die slechts 20 minuten tijd in beslag neemt (https://www.nocnsf.nl/iva). Na afloop krijg je per email een certificaat op naam opgestuurd. Als je bij ‘Email-adres barverantwoordelijke’ het volgende email-adres invult, dan komt een kopie van het certificaat ook automatisch bij RTC terecht: bar @ rijsbergsetennisclub.nl. Bij naam barverantwoordelijke vul je in: RTC.
Bij de bar staat een map waarin alle certificaten worden bijgehouden (dit is verplicht).
Ben je al in het bezit van een IVA certificaat, dan is het niet noodzakelijk om de test opnieuw te maken. Mail dan je certificaat naar bar @ rijsbergsetennisclub.nl of doe een kopie in de map.
 
Op werkdagen is ‘t Schoofplak in principe geopend vanaf 19.00 uur.
Tijdens competitiedagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) en toernooidagen is
‘t Schoofplak om 18:30 uur open.
 
Op zaterdagen en zondagen als er geen competitie/ toernooi is, is ‘t Schoofplak  geopend, mits er voldoende vrijwilligers zijn. Dit geldt voor de periode van 1 april tot 1 november. In de wintermaanden kunnen leden die van de kantine gebruik maken het sleuteletui afhalen bij de maandverantwoordelijke.

LET OP: na het kiezen van een bardienst is het niet meer mogelijk om deze nog te wijzigen of te verwijderen! Ga hier dus zuinig mee om. Mocht je toch een dienst willen wijzigen of verwijderen neem ook dan contact met Marieke op.
Met sportieve groet,
 De barcommissie