GEBRUIK VAN DE BANEN BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

Als de zomer voorbij is, de herfst zich heeft aangekondigd en de winter voor de deur staat, is het goed om iedereen te informeren over het gebruik onze TennisRood banen in de winter periode.

Problemen met de bespeelbaarheid van de nieuwe banen ontstaan eigenlijk op het moment dat er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. In z’n algemeenheid kan worden gesteld, dat er op onze TennisRood banen gespeeld mag worden, behalve bij ijzel, dooi en dikke sneeuw. In alle situaties zal moeten worden beoordeeld of het spelen op de banen tot gevaar leidt voor de tennissers.

Kale of droge vorst

Kale of droge vorst is voor TennisRood geen enkel probleem en het bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Een bevroren tennisbaan kan iets harder aanvoelen, maar bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem.

Rijp

Rijp is witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp in de lucht. Voor de TennisRood banen is rijp technisch gezien geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal heel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp (zeker bij hardnekkige of ruwe rijp) gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt.

IJzel

IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest, zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaag waardoor het oppervlak glad wordt. Bespeling van een beijzelde tennisbaan is niet toegestaan, omdat dit schadelijk is voor de baan en het te gevaarlijk is om te spelen.

Sneeuw

Sneeuw is voor TennisRood in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwde baan vormt voor TennisRood dus geen risico, maar wel uitkijken met gladheid. Op een volledig besneeuwde TennisRood tennisbaan is het echter niet toegestaan om te spelen. Het heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen en er vormt zich een ijslaagje. Indien er zich een ijslaag heeft gevormd, mag er zeker niet worden gespeeld.

Opdooi

Opdooi is het verschijnsel wanneer na het intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een bevroren en water-ondoorlatende ondergrond. Indien bij het dooiproces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag constructie. Er mag dan niet gespeeld worden. Blijft er geen water op de baan staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er in beginsel weer worden gespeeld.

Ik ga ervan uit dat iedereen van RTC de kwaliteit van onze nieuwe banen zo optimaal mogelijk wil houden. Lees daarom het bovenstaande goed door en houdt u zich er a.u.b. aan.

Frenk Ziekemeijjer

Toezichthouder RTC-Park