Veel gestelde Vragen Jeugd

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar lid worden van RTC mits er voldoende leeftijdsgenootjes zijn om in een groepje te kunnen trainen.

All-in pakket voor 4/5 jarigen
Voor kinderen van 4 en 5 jaar is er het All-in pakket voor € 250,00 per jaar.

All-in pakket 6 t/m 17 jarigen
Voor kinderen van 6 tot het jaar dat een lid 18 jaar wordt, is er het All-in pakket voor € 380,00 per jaar, vanaf 1 april 2023.

Jeugdlidmaatschap vanaf 12 jaar
Kinderen vanaf 12 jaar hebben de keuze om wel of niet te trainen. Kinderen vanaf 12 jaar die niet trainen krijgen het jeugdlidmaatschap. De kosten van dit lidmaatschap zijn € 75,00 per jaar.

Zomerchallenge (tijdelijk lidmaatschap in zomermaanden)
Tijdelijk lidmaatschap van juni t/m augustus. Jaarlijks wordt gekeken of het lidmaatschap aangeboden wordt en wat de kosten zijn.

Een kind (tussen 4 en 17 jaar) kan gebruik maken van de zomerchallenge. Dit kan ook vanaf 18 jaar, maar hiervoor geldt een andere prijs.
De zomerchallenge is een tijdelijk lidmaatschap van RTC. Een kind kan tegen gereduceerd tarief tijdelijk lid worden, volgt geen trainingen maar kan wel deelnemen aan jeugdactiviteiten van RTC en KNLTB-toernooien in deze periode. De zomerchallenge wordt in principe jaarlijks aangeboden voor de maanden juni, juli en augustus. Na de zomerchallenge kunnen kinderen vanaf 12 jaar hun lidmaatschap verlengen tegen het dan aangeboden tarief en krijgen dan een jeugdlidmaatschap. Kinderen onder de 12 jaar dienen over te stappen over op het all-in pakket en gaan trainingen volgen en competitie spelen.

In het jaar dat het jeugdlid 18 wordt, wordt het lidmaatschap door de ledenadministratie omgezet naar jongvolwassene voor € 75,00 per jaar. Vanaf 24 jaar wordt het lidmaatschap € 110,00 per jaar.

Het All-in pakket (voor kinderen vanaf 6 jaar) bestaat uit:

  • Jaarlidmaatschap van RTC;
  • (verplicht) 34 trainingen per jaar, verdeeld in 2 trainingsblokken;
  • (verplichte) deelname aan competitie in het voorjaar- en het najaar;
  • gratis deelname aan alle jeugdactiviteiten (met uitzondering van het jeugdkamp);
  • gebruik van de banen van RTC
  • Na een halfjaar lidmaatschap en bij deelname aan de competitie krijgt een all-in lid een gratis shirt met naam[1].

Bij het All-in pakket voor de 4 en 5 jarigen is er geen competitie en is deelname aan jeugdactiviteiten beperkt tot een paar activiteiten, dit pakket is daarom ook wat goedkoper.

[1] Mits er een sponsor voor is.

Een jeugdlid vanaf 12 jaar die geen trainingen (meer) volgt maar wel lid wil blijven van RTC krijgt het jeugdlidmaatschap. Ook nieuwe leden vanaf 12 jaar die niet willen trainen krijgen het jeugdlidmaatschap. Het jeugdlid kan zelf kiezen om wel of geen competitie te spelen. Van de jeugdcommissie krijgt het jeugdlid 2x per jaar mail om zich aan te melden voor de competitie. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het deelnemen aan de competitie. Het jeugdlid kan tevens gratis deelnemen aan alle andere activiteiten die door de jeugdcommissie georganiseerd worden.

De ouder regelt het lidmaatschap van een nieuw jeugdlid via de website van RTC onder het kopje ledenadministratie. De ouder meldt het kind aan en kiest het juiste pakket:

  • All-in € 380 (vanaf 1 april 2023)
  • All-in 4 en 5 jarige € 250
  • Jeugdlidmaatschap € 75

Na aanmelding ontvangt de ouder een bevestiging via de mail.

Aanmelden voor de training gaat via de website www.yourtennis.nl. De ouder maakt hiervoor een (ouder)account aan en schrijft daarna het kind in via www.yourtennis.nl voor de tennislessen. Na inschrijving ontvangt de ouder een bevestiging. Enkele dagen na de deadline van inschrijving ontvangt de ouder, de trainingstijden.

Helaas zitten de systemen van Yourtennis en de administratie van het lidmaatschap niet gekoppeld. Door aan te melden voor de trainingen is uw kind niet automatisch lid van RTC.  Uw zoon/dochter moet dus ook nog via de site van RTC aangemeld worden als lid. Mocht u dit vergeten dan krijgt u 1 a 2 weken na het aanmelden voor de trainingen een berichtje van de jeugdcommissie om een pasfoto van uw zoon/dochter door te mailen. De jeugdcommissie gebruikt de gegevens uit Yourtennis om het lidmaatschap bij RTC te regelen. U krijgt automatisch een mail als uw zoon/dochter is aangemeld.

Kinderen met het all-in pakket trainen het hele jaar door en krijgen per jaar 34 trainingen. Deze trainingen zijn verdeeld in 2 trainingsblokken van 17 lessen: april t/m september en oktober t/m maart. De trainingen zijn verdeeld in voorjaars- en najaarstrainingen. In maart en september zijn evaluatiemomenten waarbij de trainingen 1 tot 2 weken stilliggen. In deze periode dienen alle All-in leden zich opnieuw via Yourtennis aan te melden om zo hun verhinderingen opnieuw door te geven. Met name kinderen die naar de middelbare school gaan kunnen door hun rooster soms niet meer op de geplande tijdstippen trainen. Dit is ook het moment dat de trainingsgroepjes herzien worden. Wisselingen in de trainingsgroepjes kan door instroom van nieuwe leden, wijzigingen in verhinderingen, verschil in tennisniveau etc.

De trainingsvoorwaarden staan op de website van RTC en kunnen geraadpleegd worden in Yourtennis.

Kinderen met All-in onder de 12 jaar die niet meer willen trainen, moeten helaas stoppen met tennis en dienen het lidmaatschap te beeindigen via de website van RTC, ook schrijven de ouders niet meer in via Yourtennis. Trainingen en competitie zijn onderdeel van het totale lidmaatschap, vergelijkbaar met andere sporten zoals voetbal en hockey, waarbij het logisch is dat er getraind wordt en competitie gespeeld wordt.

De ervaring heeft ons geleerd dat jonge kinderen die niet meer trainen, niet vrij gaan tennissen of nog deelnemen aan de competitie en dus eigenlijk nooit meer op de baan staan.

 

Als de ouder van een jeugdlid met het All-in pakket niet meer inschrijft via Yourtennis, wordt de ouder benaderd door de trainer of door de jeugdcommissie. Het kan zijn dat de ouder namelijk vergeten is om in te schrijven. Als blijkt dat het kind wil stoppen met tennis, dan wordt aan de ouder gevraagd om ook het lidmaatschap op te zeggen via de website van RTC. Als het lidmaatschap niet beëindigd wordt, dan neemt de jeugdcommissie (nogmaals) contact op en wordt het lidmaatschap door de jeugdcommissie beëindigd. Ouders krijgen na opzegging van het lidmaatschap een mail ter bevestiging. 

Nee, dit kan helaas niet. Kinderen met All-in onder de 12 jaar die zich niet meer inschrijven voor de trainingen, moeten hun lidmaatschap beëindigen. Ze mogen daarna een jaar lang geen lid meer worden. Als vereniging willen we graag dat kinderen op jonge leeftijd blijven trainen om op hetzelfde niveau te blijven als hun leeftijdsgenootjes. Trainen is een onderdeel van tennis. Bij de voetbal stoppen kinderen ook niet in de winter met trainen, terwijl de rest gewoon doortraint. Trainen hoort bij de sport.

Het jeugdlidmaatschap moet dan omgezet worden naar een All-in pakket. Dit gaat automatisch als u, uw kind aanmeldt voor de trainingen. Via een flyer, mail of website worden alle leden geïnformeerd om zich op te geven voor een nieuw trainingsblok. U kunt uw zoon/dochter via Yourtennis opgeven voor de trainingen, u kiest in Yourtennis het All-in pakket. Naar aanleiding van deze aanmelding wordt het lidmaatschap omgezet naar het All-in pakket. U betaalt vanaf dan EUR 180,00 per half jaar via een automatische incasso.

Als u in het najaar opgeeft voor de najaarstrainingen en uw zoon/dochter heeft al een jeugdlidmaatschap, dan heeft u in het voorjaar € 75,00 betaald voor het lidmaatschap.  U ontvangt dan € 37.50 retour omdat het lidmaatschap voor het tweede half jaar in de prijs van het All-in pakket is opgenomen.

De jeugdcommissie vindt het belangrijk dat jonge kinderen niet alleen lid zijn van de tennisvereniging maar ook trainen en competitie spelen. In het verleden hebben we regelmatig meegemaakt dat kinderen alleen trainden en pas op latere leeftijd wedstrijden gingen spelen, waardoor ze heel onzeker waren en daarna vrij snel wilde stoppen met tennissen of nooit meer een wedstrijd wilde spelen. Als kinderen al jong wedstrijdjes spelen dan zijn ze later minder zenuwachtig en hebben ze meer plezier in de sport. Ook is de ervaring dat jonge kinderen die niet trainen eigenlijk nooit op de baan staan, behalve met een van de jeugdactiviteiten. Waardoor ze op een gegeven moment geen aansluiting meer hebben met hun leeftijdgenootjes.

De oudere jeugd die gewend is wedstrijdjes te spelen willen we graag behouden als ze op een gegeven moment alleen competitie en/of vrij willen tennissen omdat trainen teveel wordt als ze naar de middelbare school gaan. Soms willen kinderen wel blijven trainen maar hebben ze juist geen tijd of zin meer om competitie te spelen.

In het voorjaar en in het najaar wordt vanuit de KNLTB de jeugdcompetitie georganiseerd. Kinderen onder de 12 jaar worden automatisch door de jeugdcommissie in een competitieteam ingedeeld. Kinderen boven de 12 jaar mogen zelf kiezen of ze wel of geen competitie spelen. De jeugdcommissie wil het liefste dat alle jeugdleden competitie spelen. De wedstrijden worden op zondag gespeeld. Kinderen in de categorie Rood en Oranje spelen op zondagmorgen en kunnen zelf bepalen hoeveel competitiedagen ze mee willen doen, afmelden doen ze bij de teamcaptain. Kinderen in de categorie Rood spelen alleen enkels, in Oranje worden enkels en dubbels gespeeld.

Voor de kinderen in de Categorie Groen en Geel wordt door 1 van de ouders een schema gemaakt. In onderling overleg kunnen verhinderingen doorgegeven worden. Per team dienen er steeds 4 spelers aanwezig te zijn op een competitiedag. Per wedstrijddag worden 2 dubbels en 4 enkels gespeeld. Als het team met 4 spelers is, speelt elk kind dus een enkel en een dubbel. 

De aanvangstijd en duur van een wedstrijddag is afhankelijk van de baanbezetting bij de ontvangende vereniging. Bij RTC proberen wij de jeugd zoveel mogelijk in de ochtend te laten starten en streven erna meerdere banen per team in te plannen.

Een van de ouders wordt door de jeugdcommissie aangesteld als teamcaptain. Dit houdt in dat deze ouder aanspreekpunt is voor de jeugdcommissie en zorgt dat de ouders weten wie, wanneer en waar moet tennissen. Van de overige ouders wordt verwacht dat ze de kinderen een paar keer begeleiden tijdens de thuiswedstrijden, rijden en begeleiden tijdens de uitwedstrijden en bij de thuiswedstrijden zorgen voor koeken of een ander tussendoortje. Meestal maakt de teamcaptain hier een schema voor.

De samenstelling en de grootte van de competitieteams is afhankelijk van het aantal jeugdleden, het tennisniveau en de leeftijd van de jeugdleden. De jeugdcommissie stelt in overleg met de trainer de competitieteams samen. RTC streeft naar competitieteams van 5 a 6 kinderen per team. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Het soort categorie waarin een kind speelt hangt o.a. af van zijn leeftijd. Vanuit de KNLTB worden kinderen op basis van hun leeftijd in Rood, Oranje, Groen of Geel ingedeeld. RTC volgt zoveel mogelijk deze indeling. Indien nodig kan er voor een speler dispensatie aangevraagd worden. Verder speelt het tennisniveau van de kinderen een rol bij de indeling. De grootte van de competitieteams hangen af van het aantal kinderen die qua leeftijd en tennisniveau bij elkaar aansluiten. Als er binnen onze vereniging geen volledige teams samengesteld kunnen worden, dan wordt de samenwerking met tennisverenigingen in de buurt gezocht. Ook andersom biedt RTC andere verenigingen de mogelijkheid om hun leden in onze competitieteams in te delen zodat deze kinderen ook competitie kunnen spelen.

Jeugdleden vanaf 12 jaar met het all-in pakket worden automatisch door de jeugdcommissie ingeschreven voor de competitie. Indien een jeugdlid vanaf 12 jaar geen competitie wil spelen moet hij/zij dit tijdig aangeven bij de jeugdcommissie. Het jeugdlid wordt dan niet ingedeeld voor de competitie.

Nieuwe jeugdleden (vanaf 12 jaar) beginnen met een half jaar les en na het half jaar wordt in overleg met de trainer en JC gekeken of er op dat moment een passend competitieteam beschikbaar is (bijv. allemaal startende kinderen). Als dit niet het geval is, kan besloten worden om het competitiespelen nog uit te stellen. Dit om te voorkomen dat er teveel niveauverschil tussen de kinderen onderling zit of de nieuwe kinderen er nog niet klaar voor zijn.  

Nieuwe jeugdleden onder de 12 jaar beginnen met een half jaar les, na dat half jaar worden ze automatisch door de jeugdcommissie ingeschreven voor de competitie. De jeugdcommissie bepaalt in onderling overleg met de trainer in welke kleur competitie en welk team het jeugdlid competitie gaat spelen.

Kinderen onder de 12 jaar worden automatisch door de jeugdcommissie ingeschreven voor de competitie. Als een kind echt niet wil, dan kunt u als ouder contact opnemen met de trainer of de jeugdcommissie zodat we een oplossing kunnen zoeken. Vaak zit er een reden achter. Uw kind hoeft echt niet alle zondagen deel te nemen aan de competitie maar het is wel fijn als ze er regelmatig bij zijn. Zo leren ze samen te spelen met hun teamgenootjes. Ze leren op jonge leeftijd de spelregels en doen ervaring op met wedstrijdjes, zodat competitiespelen steeds makkelijker en leuker wordt.

De jeugdcommissie organiseert meestal rond de start van de competitie enkele mentortrainingen. Hiervoor worden alle kinderen uitgenodigd. Zij kunnen dan met hun competitieteam onderling wat wedstrijdjes oefenen en de spelregels worden (nogmaals) uitgelegd.

Kinderen die geen competitie spelen krijgen geen korting op de prijs van het lidmaatschap.

Elk jaar worden door de jeugdcommissie een aantal jeugdactiviteiten georganiseerd. In principe zijn er elk jaar enkele mentortrainingen voorafgaand aan de competitie, waar alle jeugdleden wedstrijdjes en de puntentelling kunnen oefenen. Daarnaast zijn er het mini-maxitoernooi,  de clubkampioenschappen, vaak met een BBQ, een Pietenmiddag voor de jongste jeugd, een tenniskamp en 1 of 2 husselavondjes voor de oudste jeugd.

Er wordt vanuit gegaan dat de jeugdleden onder de 12 jaar deelnemen aan alle jeugdactiviteiten. Dit is echter niet verplicht.

Ja dat mag. Een jeugdlid van RTC mag 3x gratis een introducé meenemen. Het jeugdlid meldt de naam van de introducé bij de jeugdcommissie.

Kinderen met het All-in pakket kunnen hun lidmaatschap op 2 momenten opzeggen. Rond maart en rond september als de trainingsblokken opnieuw ingedeeld worden. De ouders schrijven hun kinderen niet meer in voor het nieuwe trainingsblok en melden hun kind af via de website van RTC. De trainer of jeugdcommissie neemt contact op met de ouders om de opzegging verder te regelen als de ouders de opzegging nog niet zelf hebben doorgegeven.

Kinderen vanaf 12 jaar met het All-in pakket kunnen hun lidmaatschap opzeggen of omzetten naar een jeugdlidmaatschap. Dit kan zoals hierboven beschreven als de trainingsblokken opnieuw ingedeeld worden.

Kinderen vanaf 12 jaar met het jeugdlidmaatschap kunnen hun lidmaatschap gedurende het hele jaar opzeggen. Als het lidmaatschap voor 31/12 wordt opgezegd dan is het jeugdlid nog tot 1 april van het jaar daarop lid van RTC. Als een jeugdlidmaatschap tussen 1 januari en 1 april wordt opgezegd dan kan er EUR 20,00 in rekening worden gebracht voor administratiekosten.

Kinderen die tussentijds willen stoppen terwijl het trainingsblok nog niet is afgelopen, kunnen door de ouder worden afgemeld. De trainingen tot het volgende lesblok kunnen worden afgemaakt. Als het kind dat niet wil dan hoeft hij/zij niet meer naar de trainingen te komen. Er wordt geen restitutie van de kosten gegeven. De trainer en jeugdcommissie worden graag op de hoogte gebracht van de reden, zodat er naar eventueel een oplossing gezocht kan worden.

Bij langdurige blessures, ziekte etc waarbij het kind een langere periode niet kan tennissen en trainen, wordt per situatie bekeken hoe we hiermee omgaan. Het is belangrijk dat u als ouder de situatie tijdig bij de trainer of jeugdcommissie aangeeft, zodat er met u in overleg met de trainer, jeugdcommissie en bestuur naar een oplossing gezocht kan worden.

Leden die een half jaar lid zijn, het All-in pakket hebben en competitie gaan spelen krijgen gratis (mits er een sponsor voor is) een RTC-shirt met sponsorlogo voorop en naam van het jeugdlid achterop het shirt. Ook de kinderen van 4 en 5 jaar krijgen na een half jaar lidmaatschap een gratis shirt.

Mocht het shirt te klein zijn geworden, dan kan de ouder via de jeugdcommissie een nieuw shirt bestellen net voor de start van de voorjaars- of najaarscompetitie. 

Als je gegevens veranderen, bijvoorbeeld je adres of rekeningnummer dan dien je deze zelf in Yourtennis aan te passen, bij het aanmelden van een nieuw trainingsblok. Daarnaast dien je de nieuwe gegevens door te geven aan de ledenadministratie voor het lidmaatschap. Dit kun je doen door een mail te sturen naar leden @ rijsbergsetennisclub.nl

Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op met de jeugdcommissie.
JC @ Rijsbergsetennisclub.nl