Introductie regeling voor niet RTC leden

Introductie regeling
Ieder lid van RTC kan en mag maximaal drie personen tegelijk introduceren.

Eenzelfde persoon, woonachtig in Rijsber­gen, kan maximaal 4 keer geïntroduceerd worden.

introductiepasjes zijn verkrijgbaar bij:

• Marieke Hanegraaf
• de weekverantwoordelijke (zie digitale Dropshot, website of aanplakbord bij ’t Schoofplak). 
• Kees Daamen

De kosten van een introductiepas zijn: 

senioren € 6,00 per dagdeel;
junioren € 3,00 per dagdeel;
aspiranten € 1,50 per dagdeel.

Introducés hebben dezelfde rechten en plichten als RTC-leden. In verband met de baanbezet­ting kunnen pasjes geweigerd worden.