Wedstrijdbepalingen Open Toernooi 2021                        

 1. Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB en opengesteld voor leden van de KNLTB. Het toernooi reglement van de KNLTB is van toepassing. Deelname is op eigen risico.
 2. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets. De “Tie Break” wordt in de 1ste en 2de set toegepast bij de stand 6-6. De derde set wordt volgens de super tie-break gespeeld.
 3. Deelnemers zijn verplicht vóór aanvang van hun eerste partij hun wedstrijdpas te tonen aan de wedstrijdleiding. Indien een deelnemer zijn wedstrijdpas niet bij zich heeft voor aanvang van de eerste wedstrijd, dan heeft hij deze partij verloren.
 4. Er wordt gespeeld met Technifibre X-One ballen, kleur geel.
 5. Het inschrijfgeld bedraagt bij acceptatie € 10,00 per persoon/per onderdeel. De betaling gaat via automatische incasso en wordt uitgevoerd vóór de aanvang van het toernooi, onafhankelijk van het wel of niet deelnemen. De eventueel geweigerde incasso’s dienen te worden voldaan voor aanvang van de eerste wedstrijd.
 6. De wedstrijden worden gespeeld van maandag 12 juli 2021 t/m zondag 18 juli 2021. Finaleweekeinde vanaf 9.00 uur. Bij grote deelname kan verzocht worden op zaterdag 10 juli 2021 en/of zondag 11juli 2021 te spelen.  NB: Wanneer een speler bij zijn/haar inschrijving heeft opgegeven één of beide dagen van het weekend, dat onmiddellijk aan de toernooiweek vooraf gaat, beschikbaar te zijn, is hij/zij gehouden te spelen indien de wedstrijdleider hem daartoe oproept, tenzij de speler nog moet spelen in een ander goedgekeurd toernooi.
 7. Het maximum aantal partijen bedraagt 170. Er zal zo veel mogelijk in poules gespeeld worden. Er wordt gespeeld met actuele rating. Indien er toch in schema’s gespeeld wordt, dan maximaal een schema van 32. Bij te veel inschrijvingen zal per onderdeel worden uitgeloot volgens een door de wedstrijdleiding vastgestelde regeling. Indien uw inschrijving niet geaccepteerd wordt, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.  De volgende categorieën worden gespeeld actuele rating DD / HD / GD (17+) en wordt gespeeld op actuele rating  DD / HD / GD (45+).
  De inschrijving sluit op 28 juni 2021.
  De loting is voorzien op 1 juli 2021.
 1. Bij meedoen in 2 onderdelen, dien je vanaf 18.00 uur aanwezig te kunnen zijn.
 2. Bij inschrijving van twee onderdelen dienen beide spelers in het voorweekend beschikbaar te zijn.
 3. Alle verhinderingen dienen op voorhand te worden doorgegeven. Bij meer dan twee verhinderingen per koppel heeft u kans op uitsluiting van het toernooi. Verhinderingen die na de loting worden doorgegeven zullen niet worden geaccepteerd.
 4. In het finale-weekend kunnen geen verhinderingen geaccepteerd worden.
 5. Leeftijdsgrens:
  * voor 17+ : geboren vóór 1 januari 2004
  * voor 45+ : geboren vóór 1 januari 1976
 1. Beide deelnemers moeten inschrijven via internet. Onvoldoende gegevens kunnen aanleiding zijn om een inschrijving te weigeren.
 2. Het is niet toegestaan in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan een ander door de KNLTB goedgekeurd toernooi in hetzelfde tijdvak. Men wordt dan voor beide toernooien uitgesloten.
 3. Voor de eerste wedstrijd ontvangt iedere speler tijdig per email of mondeling bericht.
 4. Na 22.30 uur zijn deelnemers niet meer verplicht een wedstrijd te beginnen.
 5. Iedere speler is verplicht zich minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding en na afloop van een wedstrijd te informeren naar de begintijd van de volgende wedstrijd.
 6. Indien de goede voortgang van het toernooi dit vereist, heeft de wedstrijdleiding het recht:
  – speeltijden te beperken.
  – afgebroken en eventuele geplande wedstrijden te laten spelen op banen met ander speelvlak, verlichte en/of overdekte banen of op andere parken in de omgeving.
  Deelnemers dienen in tenniskleding te spelen. Andere sport en/of vrijetijdskleding is niet toegestaan.
 1. Mobiele telefoons dienen tijdens de wedstrijd uit te staan.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 3. Het toernooi wordt gespeeld op de banen (allweather tennisrood) van de Rijsbergse Tennis Club op het Sportpark “De Laguiten” te Rijsbergen.
 4. Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is in werking sinds 25 mei 2018. Als u geen AVG / NEE invult in het opmerkingen vak, dan geeft u met uw inschrijving toestemming om eventueel beeldmateriaal waar u op staat, te presenteren in het clubhuis en/of te mogen publiceren op onze R.T.C. Facebook pagina. Aan de gepubliceerde informatie, zoals plantijden, kunnen geen rechten worden ontleend. Uw gegevens worden niet verspreid aan derden en worden enkel gebruikt ter informatie van dit toernooi.
 5. Wij volgen de corona richtlijnen die gesteld zijn door de KNLTB.

Tijdens de speeltijden van het toernooi te bereiken via 076-5962480 of OTC @ rijsbergsetennisclub.nl

Wedstrijdleider: Marcia Douenburg

Wedstrijdleiding: (secretariaat – otc@rijsbergsetennisclub.nl)

Ferdi Martens, Amber Reuver, Philomien Voermans, Marian Oostvogels, Viola Kunst, Miranda Schets