Tennisles

Er kan 2x per jaar voor tennisles worden ingeschreven. De periodes waarin les wordt gegeven zijn;

 • Zomerperiode  – ± 1 april tot 1 oktober
 • Winterperiode – 1 oktober tot 1 april
Elke periode omvat 17 lessen, welke alleen of met meedere tegelijk gevolgd kunnen worden. De tarieven zoals deze voor dit jaar gelden vind je hieronder. Jeugdleden met het All-in pakket volgen het hele jaar tennisles (34 lessen), in februari/maart en rond september zijn evaluatiemomenten en kunnen zij eventuele wijzigingen in voorkeurstijden/vriendjes etc aangeven.

Jeugd/Aspiranten :
Nicole Hop – 06 2876 5949 of via jc @ rijsbergsetennisclub.nl

Senioren :
Kees Daamen 
Koningin Julianastraat 15
4891 AB Rijsbergen 
Tel.: 076 – 596 31 02 of 06 3755 7958 mail: keesdaamen @ gmail.com 

Trainer :
Willem Lieshout 
Tel.: 06 5100 9766 mail: willemlieshout @ casema.nl

Inschrijven doe je via www.Yourtennis.nl. Degene die voor de eerste keer inschrijven moeten eerst een account aanmaken. Daarna kun je je aanmelden voor de tennisles. Bij jeugdleden dient het account op naam van de ouder te staan (ook als deze zelf geen lid is van RTC, dit ivm het akkoord voor de automatische incasso). De ouder kan daarna het kind of de kinderen inschrijven.

Les tarieven 2019 -2020 Winter

Algemene Voorwaarden: 

 • De trainingen worden gegeven door onze trainer Willem Lieshout.
 • De cursisten dienen in te schrijven via www.yourtennis.nl
 • De jeugd heeft voorrang op de senioren.
 • Alle jeugdleden die geboren zijn na 2009 en spelend in categorie Rood/Oranje zijn verplicht om het all-in pakket te kiezen.
 • Alle huidige jeugdleden die geboren zijn voor 2009 en spelend in categorie Groen/Geel zijn vrij welk pakket ze kiezen.
 • Nieuwe jeugdleden onafhankelijk van de leeftijd of categorie krijgen automatisch het All-in pakket.
 • Huidige Jeugdleden die geen all-in pakket kiezen betalen apart voor lessen, lidmaatschap en competitie.
 • Het All-in pakket bestaat uit 2 trainingsblokken van april tot oktober en van oktober tot april. Iedere periode bedraagt EUR 180,-, dit bedrag is inclusief lidmaatschap, training en competitie.
 • Trainingen worden zo ingedeeld dat er meerdere blokken op elkaar aansluiten.
 • De trainingsgroepen worden ingedeeld door de trainer, waarbij gekeken wordt naar beschikbaarheid, leeftijd en speelsterkte.
 • De trainingen vinden plaats op de buitenbanen van RTC Rijsbergen.
 • De cursist moet (uiterlijk na 2 lesweken) lid zijn van de Rijsbergse tennis club.
 • Tijdens de schoolvakantie worden geen trainingen ingepland. Wel kunnen er in onderling overleg inhaallessen plaatsvinden.
 • Bij verhindering van de trainer zal hij je hiervan vooraf via een tekstbericht op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien je zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, heb je geen recht om deze les ingehaald te krijgen.
 • Mochten er bij de jeugd lessen uitvallen door slecht weer, dan gelden de volgende regels: 1e les wordt ingehaald, 2e = theorieles, 3e = kwijt. Daarna herhaalt zich dit.
 • Mochten er bij senioren lessen uitvallen door slecht weer, dan gelden de volgende regels: 1e les wordt ingehaald, 2e les is kwijt. Daarna herhaalt zich dit.
 • Bij afwezigheid van de trainer worden de lessen op een ander moment ingehaald. Wel heeft de trainer het recht, indien er meer als 2 verhinderingen opgegeven zijn, de 1e twee verhinderingen als bindend te houden en de overige verhinderingen als niet opgegeven te beschouwen.
 • Bij het indelen van de groepen wordt wel gekeken naar de voorkeur van de cursist, echter dit is geen doorslaggevende factor. Het kan dus zijn dat je niet in een groep zit waar je voorkeur naar uit gaat.
 • Je krijgt een vaste lestijd doorgegeven, uiterlijk de laatste week voor de start van de training. Hier kan na de start van de cursus niets meer aan veranderd worden. Alleen door niveauverschil binnen een trainingsgroep kan de trainer hierop een uitzondering maken.
 • Het volgen van de training is voor eigen risico. RTC en de trainer zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
 • Door inschrijving via bovengenoemde website ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Indien de deelnemer na inschrijving om welke reden dan ook (blessure, studie, verhuizing, motivatie etc.) alsnog geheel of gedeeltelijk niet kan of mag deelnemen aan de training of deze voortijdig beëindigt, vindt geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats en blijft het volledige lesgeld nog steeds verschuldigd.
 • Het lesgeld wordt via automatische incasso van je rekening afgeschreven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze trainer: Willem Lieshout,
telefoon +31 651009766,
e-mail willemlieshout @ casema.nl

Leden zonder automatische incasso moeten het verschuldigde trainingsgeld vóór de vijfde trainingsles voldoen op Rabobankrek. NL79 RABO 0145333442 t.n.v. RTC. Indien er geen betaling is ontvangen zal de training worden gestaakt totdat het trainingsgeld voldaan is.

 

Duur /
17-lessen

Senioren

Jeugd

4 personen50 minuten€ 185,-€ 157,-
2 personen30 minuten€ 185,€ 157,-
1 persoon30 minuten€ 370,- 

Bij meer of minder personen worden de lestijden 10 min langer of korter voor dezelfde prijs.

Kinderen met het All-in pakket betalen per trainingsblok € 180,-. Dit bedrag is inclusief lidmaatschap, training en competitie.